กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

06/06/2019

VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร จ.สุพรรณบุรี

VDO เ […]
31/05/2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานณ ศูนย์สัมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 10-11 มิถุนายน 2562

กำหนด […]
30/05/2019

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

กำหนด […]