กำหนดการอบรม: เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

กำหนดการอบรม: เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

19/06/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 23 มิถุนายน 2563

กำหนด […]
19/06/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 19 มิถุนายน 2563

กำหนด […]
18/06/2020

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 18 มิถุนายน 2563

กำหนด […]
09/04/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563” !!.. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ..!!

ขอเชิ […]