ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

โทรศัพท์ : 02 549 4004 ,091 010 5579 หรือ 097 278 8879
website : www.sme-cluster.rmutt.ac.th
facebook page : www.facebook.com/HerbCluster