09/04/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563” !!.. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ..!!

ขอเชิ […]
04/10/2019

พิธีแถลงความสำเร็จโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2562

พิธีแ […]
30/07/2019

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0

เสียง […]

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs
หน่วยงานดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคลัสเตอร์
ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร

ให้ความรู้ภาพรวมสมุนไพรไทย

รวบรวมนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสนับสนุน อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
อบรมพัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผน การตลาด
สนับสนุนและส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดของคลัสเตอร์สมุนไพรทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เพิ่มช่องทางการตลาด

ร่วมงานแสดงสินค้า
Business Matching สร้างเครือข่าย
เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย e-Commerce

SME Clinic

บริการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านเทคนิค
ให้คำปรึกษา Online
การทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ