praphan prathumwan

คุณวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้สัมภาษณ์รายการ NBT
มีคำตอบในประเด็น สสว.-มทร.ธัญบุรี สนับสนุนคลัสเตอร์สมุนไพรชูแนวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี​ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

08/08/2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้ สัมภาษณ์รายการ NBT

คุณวช […]
30/07/2019

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0

เสียง […]
26/07/2019
ราชบุรี-02-02

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์

กำหนด […]
26/07/2019

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0

คลิปว […]