กำหนดการอบรม 62

กำหนดการ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

ในโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

 

ลำดับ

วันที่

จังหวัด

1 9-10  พ.ค. 62 นครศรีธรรมราช

(นักกษัตรนครไพร)

2 20-21  พ.ค. 62 น่าน (ชีววิถีน้ำเกี๋ยน)
3 23-24  พ.ค. 6 สระบุรี (ภูมิพรรณไพร)
4 4-5 มิ.ย. 62 สุพรรณบุรี (เมล่อน)
5 10-11 มิ.ย. 62 ราชบุรี (สัปปะรด)
6 19-20 มิ.ย. 62 นครราชสีมา (ผักปลอดสารพิษ)
7 25-26 มิ.ย. 62 ปทุมธานี (ผักกาดหอมปลอดสารพิษ)
8 2 ก.ค. 62 กิจกรรม CDA
9 3 ก.ค. 62 กิจกรรม Service Provider
10 12-13 ก.ค. 62 ปทุมธานี CDA
11 15 ก.ค. 62 ศรีสะเกษ
12 15 ก.ค. 62 ชัยนาท
13 19 ก.ค. 62 ราชบุรี

 

 


กำหนดการ

ประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs
กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

ลำดับ

วันที่ จังหวัด สถานที่

กำหนดการ

1

30 เม.ย. 61 – 1 พ.ค.61 ขอนแก่น โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล
จังหวัดขอนแก่น
 คลิก

2

3 – 4 พ.ค. 61 น่าน องค์การบริหารส่วน

ตำบลน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน

3

7 พ.ค. 61 นครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 คลิก

4

10 พ.ค. 61 จันทบุรี สหกรณ์การเกษตรโป่งน้ำร้อน

จังหวัดจันทบุรี

5

15 – 16 พ.ค. 61 สระบุรี ศูนย์ OTOP พุแค
จังหวัดสระบุรี

6

17– 18 พ.ค. 61 นครราชสีมา สหกรณ์การเกษตร

ลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา

7

21 – 22 พ.ค. 61 ลำปาง สหกรณ์การเกษตรสบปราบ

จังหวัดลำปาง

8

24  พ.ค. 61 พิษณุโลก ศาลาประชาคม ชั้น 7
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก