คลัสเตอร์ขอนแก่น

กำหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

 วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ห้องประชุมหนองบึก 5 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 แจ้งรายละเอียดและเปิดโครงการ
09:15 -10:00

 

ความรู้ทั่วไปเรื่องการเกษตร “ปลูกอย่างให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของลาด”
โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง
10:00 -10:15 รับประทานอาหารว่าง
10:15 -11:30

 

การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย” โดยวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์
11:30 -12:00

 

การขาย การตลาด และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปลายน้ำ
โดยวิทยากร นายจอม  มุกดาประกร
12:00 -13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 -14:00 ความรู้ทั่วไปเรื่องคลัสเตอร์ โดยวิทยากร ชยพล  คติการ
14:00 -15:00

 

แผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์
โดยวิทยากรนายชยพล  คติการ และนายประกาศิต    สพฤกษ์ศรี
15:00 -15:15 รับประทานอาหารว่าง
15:15 -16:15 แผนกลยุทธ์ธุรกิจ / ยุทธศาสตร์ (ต่อ) และกำหนดโครงสร้าง และเลือกกรรมการบริหารคลัสเตอร์  โดยวิทยากรนายชยพล  คติการ
16:15 -16:30 ถาม-ตอบ
20180529-Nakhon Phanom
20180529-Nakhon Phanom
20180529-Nakhon_Phanom.pdf
240.5 KiB
86 Downloads
รายละเอียด

28/05/2018

กำหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.นครพนม

กำหนด […]
16/05/2018

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.พิษณุโลก

กำหนด […]
10/05/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น อัลบั้ม 2

ภาพบร […]
08/05/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น อัลบั้ม 1

มหาวิ […]