กำหนดการอบรม : เครือข่ายสมุนไพร

กำหนดการอบรม : เครือข่ายสมุนไพร

13/05/2019

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ปีที่ 3 ณ จังหวัดสระบุรี (คลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร) 23 – 24 พฤษภาคม 2562

กำหนด […]
13/05/2019

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ปีที่ 3 ณ จังหวัดน่าน (คลัสเตอร์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน) วันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2562

กำหนด […]
09/05/2019

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร  วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562

กำหนด […]
05/09/2018

กำหนดการแถลงความสำเร็จ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2561

กำหนด […]