คลัสเตอร์ขอนแก่น

มทร.ธัญบุรี ปั้นคลัสเตอร์สมุนไพรช่วยเอสเอ็มอี  ข่าวค่ำทันโลก  02 พ.ค.61 ช่อง Smart SME NEWS

ผศ.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้สานต่อกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร หรือคลัสเตอร์สมุนไพรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย เอสเอ็มอีปี 2561 เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มสมุนไพร ตั้งแต่ผู้ปลูกที่เป็นต้นน้ำ ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่ากลางน้ำ และปลายน้ำอย่างผู้จัดจำหน่าย ตามกลุ่มพื้นที่ทั่วประเทศสู่การเป็นคลัสเตอร์ที่บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา ที่มีความเข้มแข็งและสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทั้งคลัสเตอร์

คลัสเตอร์สมุนไพรในปี 2561 มทร.ธัญบุรี ดำเนินการใน 9 พื้นที่ทั่วประเทศ โดยเปิดตัวโครงการแรกที่ จ.ขอนแก่น ในชื่อคลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี และทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่และทำงานเชิงลึก ร่วมกันวิจัยพัฒนาและให้ความรู้ในแนวทางปฏิบัติของสมุนไพรไทย เช่น การพัฒนาเกษตรต้นน้ำให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์สู่เกษตร 4.0 การวิจัยและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม การสร้างมาตรฐานและรับรองมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์

ด้าน นายภาดล แสงกุดเรือ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ กล่าวว่าการทำธุรกิจยุคนี้จะต้องใช้งานวิจัยนำการตลาด ถึงจะอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ เชื่อมั่นว่าการลงพื้นที่ของอาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี จะทำให้กลุ่มคลัสเตอร์เติบโตอย่างมีศักยภาพบนเส้นทางธุรกิจ ผู้ประกอบการในกลุ่มฯ ได้บ่มเพาะความรู้ความสามารถใหม่ ๆ และสร้างแรงบันดาลใจระหว่างกัน สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่เหมาะสม และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศต่อไป

03/05/2018

มทร.ธัญบุรี ปั้นคลัสเตอร์สมุนไพรช่วยเอสเอ็มอี

 มทร […]
02/05/2018

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย คลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธ์-ข่าวจาก K TV

 ม.เ […]
02/05/2018

มทร.ธัญบุรีปั้นคลัสเตอร์สมุนไพรช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่องปี2-ข่าวจาก Eduzones

มทร.ธ […]
02/05/2018

มทร.ธัญบุรี ปั้นคลัสเตอร์สมุนไพรช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่องปี2-ข่าวจาก talknewsonline.com

เว็บไ […]