ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้ สัมภาษณ์รายการ NBT

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0
30/07/2019
พิธีแถลงความสำเร็จโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ประจำปี 2562
04/10/2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้ สัมภาษณ์รายการ NBT

คุณวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้สัมภาษณ์รายการ NBT
มีคำตอบในประเด็น สสว.-มทร.ธัญบุรี สนับสนุนคลัสเตอร์สมุนไพรชูแนวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี​ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

Comments are closed.