Bensiya Panpunyadet

เสียงตอบรับของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2561 วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์โอทอปพุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี  เพื่อฝึกอบรมให้กับผู้นำกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรไทย เป็นระยะเวลา 3 วัน

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรมโดยมีการแสดงความคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้

เสียงจากผู้ประกอบการ คุณสิทธิชัย สำเภาพล (รักเร่) ประธานกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรภูมิพรรณไพร จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมดีมาก ที่ สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัดขึ้นสิ่งที่ให้ตรงประเด็น กระตุ้น ความเป็นคนไทยในส่วนของสมุนไพรชัดเจนขึ้นทำให้มองเห็นโอกาสจากโครงการปีที่ 1 ต่อปี 2 มีความคึกคักขึ้นมาก

เสียงจากผู้ประกอบการ คุณชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนวิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ได้รับความรู้มหาศาลจากองค์ความรู้ ที่ มทร.ธัญบุรี และ สสว. นำวิทยากรมืออาชีพมาให้ความรู้อย่างแท้จริงในระยะเวลาอันสั้นที่จะได้นำมาพัฒนาตนเองต่อไป

เสียงจากผู้ประกอบการ คุณเจียรนัย ราชธา (ปุ้ม) CDA กลุ่มคลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น

ดีใจที่ สสว. และ มทร.ธัญบุรีให้โอกาศในการเรียนรู้ในการทำธุรกิจและพัฒนาเป็น CDA

เสียงจากผู้ประกอบการ คุณวิรัช โนนทิง (โจ) รองประธาน กลุ่มคลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น

ประทับใจ รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว สสว. และ มทร.ธัญบุรีที่มาให้ความรู้และส่งเสริมสมุนไพรก้าวสู่สมุนไพแห่งชาติได้

เสียงจากผู้ประกอบการ คุณรณกร อินทราวงศ์ (วิน) CDA กลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมที่ สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพทั้งในส่วนของชุมชน จังหวัด และประเทศทำให้ประเทศก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น

22/06/2018

เสียงตอบรับของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

เสียง […]
28/05/2018

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.พิษณุโลก

วิดีโ […]
28/05/2018

กำหนดการโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.นครพนม

กำหนด […]
24/05/2018

มทร.ธัญบุรี ติวเข้มธุรกิจสมุนไพรไทย สหกรณ์ฯ สบปราบ นำร่องขับเคลื่อน จ.ลำปาง | ข่าวจาก www.sme.rmutt.ac.th

มทร.ธ […]