Bensiya Panpunyadet

วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561)

คุณเดชรักษา ทัพทวี (ตั้ม) ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด

 

คุณณภาดา แย้มโคกสูง (ป้าแมว) เจ้าของกิจการร้านหมอสว่าง (สปาและนวดแผนไทย)

 

คุณสุมารี ทองธีระ (พี่นาง) ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรกรลำพระเพลิง

 

คุณวิจิตรา กาญจนวัฒนา (พี่แป๋ว) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางโปรตีนไหม

 

คุณถิรวรรณ บุดดาซุย (ออง) ผู้ผลิตสินค้าน้ำมันมะรุมสกัดเย็นหลิวเม่ย

 

คุณรัชนี วิสันเทียะ (หนู) เกษตรกรไร่นาสวนผสม

 

คุณสมศักดิ์ ศรีบัวรอด กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยซิลด์โปรดัคส์ จำกัด

18/05/2018

วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จังหวัดนครราชสีมา

วิดีโ […]
16/05/2018

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.พิษณุโลก

กำหนด […]
16/05/2018

วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จังหวัดสระบุรี

เสียง […]
16/05/2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

เสียง […]