คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0
26/07/2019
เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0
30/07/2019
ราชบุรี-02-02

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

วันที่  19  กรกฎาคม 2562

ณ ศูนย์สัมมนาบ้านไร่ในฝัน อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

…………………………………………………………..

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 

12.30 น. – 13.00 น.               ลงทะเบียน

13.00 น. – 14.30 น.              เทคโนโลยีการอักขาพืช โดย ผศ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม

14.30 น. – 14.45 น.                เบรกบ่าย

14.45 น. – 16.15 น.               เทคโนโลยีการอารักขาพืช (ต่อ)

16.15 น. – 17.00 น.               ถาม – ตอบ

 

———————————————————–

**วันเวลา และสถานที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ราชบุรี

Comments are closed.