agritech

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรม จ.ปทุมธานี จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562

จากการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0

เมื่อวันที่ วันที่ 12–13 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมบางกอก บูติค รีสอร์ท อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 

คุณสิทธิชัย สำเภาพล ประธานคลัสเตอร์สมุนไพรภูมิพรรณไพรสระบุรี

คุณสิทธิชัย สำเภาพล

ได้เข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนความเป็นผู้นำของ CDA ถือว่าหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การสร้างแบรนด์ การตลาด และขบวนการหลายๆเรื่องที่ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้นและการต่อเชื่อมตลาดไปยังต่างประเทศและสุดท้ายจะเป็นการทำอย่างไรที่เราสามารถนำการเงินเข้ามาขับเคลื่อนคลัสเตอร์สมุนไพรได้ นับว่าเป็นโอกาสของชุมชน ของวิสาหกิจของคลัสเตอร์ที่จะพัฒนาให้มีระบบการตลาดที่ดี การสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในอนาคต และมีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายคลัสเตอร์สมุนไพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือที่ได้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ สสว. จะพาคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพรก้าวไปในอนาคตและมีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด

คุณสิทธิชัย สำเภาพล

 


คุณปรียาวรรณ มีนุ่น CDA คลัสเตอร์นักษัตรนครไพร

 

คุณปรียาวรรณ มีนุ่น

 

ได้รับการสนับสนุนและเริ่มต้นมาจาก มทร.ธัญบุรี และ สสว. ซึ้งให้การสนับสนุนเป็นปีที่ 3 แล้ว ในการอบรม DCA ทำให้ได้รับความรู้มากมาย บรรยากาศการอบรมที่เป็นกันเองมีความสนุกสนาน ช่วยให้ผู้นำที่ผ่านมาสามารถผ่อนคลาย และได้รับความรู้ด้านจิตวิทยา การขาย การสร้างโอกาส การขาย ช่องทางการตลาดต่างๆ เราสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปต่อยอดกับกลุ่มได้เป็นการอบรมที่ดีมาก

คุณปรียาวรรณ มีนุ่น

 


 

 

คุณสุจารี ธนสิริธนากร ประธานคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

คุณสุจารี ธนสิริธนากร

 

ที่ได้เข้ามาร่วมอบรมในวันนี้ที่ทาง สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัดขึ้น ได้ความรู้และประสบการณ์ ได้พบปะกับประธานเครือข่ายคลัสเตอร์ที่เข้าร่วมการอบรม ได้จุดประกายในการพัฒนาคลัสเตอร์ของตนเอง การต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ขอขอบคุณ สสว. และ มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างมาก

คุณปรียาวรรณ มีนุ่น

 


 

 

คุณฉัตรชัย ธนิกกุล CDA คลัสเตอร์สับปะรดบ้านคา

 

คุณฉัตรชัย ธนิกกุล

 

ด้วยความคาดหวังที่จะได้รับความรู้พัฒนาทีม พัฒนาทักษะที่จะนำพาคลัสเตอร์สู่การพัฒนาสับปะรด ที่บ้านคา สู่ความสำเร็จ วันนี้ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะที่จะพัฒนาธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก

คุณฉัตรชัย ธนิกกุล

 


 

 

คุณกิสา จันบุญมี ประธานคลัสเตอร์เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครราชสีมา

 

กิสา จันบุญมี

 

วันนี้ได้เข้าร่วมสัมนากับกิจกรรมพัฒนาเครื่อข่าย ของ สสว. กับ มทร.ธัญบุรี ได้ประโยชน์มาก วิทยากรเก่งและมีคุณภาพมาก ขอบพระคุณ สสว. กับ มทร.ธัญบุรี สำหรับกิจกรรมนี้

คุณกิสา จันบุญมี

 


 

 

คุณไพรฑูรย์ ฝางคำ ประธานคลัสเตอร์เทคโนโลยีข้าวศรีสะเกษ

 

คุณไพรฑูรย์ ฝางคำ

 

รุ้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างสุงที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา CDA หรือผู้ประสานงานคลัสเตอร์และการพัฒนาด้านการตลาดทำให้ได้ประสบการรื ได้เทคนิคและวิธีการต่างๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษาที่มาให้ความรู้ คิดว่าจะนำเอาความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาพี่น้องเกษตรกรหรือคลัสเตอร์ข้าวศรีสะเกษให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดและสามารถที่จะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนาศรีสะเกษให้ดีขึ้นได้ และขอขอบคุณทาง สสว. และ มทร.ธัญบุรี เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสกับคลัสเตอร์ศรีสะเกษ

คุณไพรฑูรย์ ฝางคำ

 


30/07/2019

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0

เสียง […]
26/07/2019
ราชบุรี-02-02

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์

กำหนด […]
26/07/2019

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0

คลิปว […]
22/07/2019

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ชัยนาท จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คลิปว […]