SME Cluster2018

ภาพบรรยากาศโครงการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร
ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

งาน SMAART SME EXPO 2018 ณ ฮอลล์ 3-4 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ภาพบรรยากาศ งาน Smart SME EXPO 2018 ท่านผู้บริหารจากทุกหน่วยร่วมดำเนินการ ร่วมกันถ่ายภาพกับท่านประธาน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเเละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสา%

06/07/2018

ภาพบรรยากาศงาน SMAART SME EXPO 2018 ณ ฮอลล์ 3-4 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ภาพบร […]
22/06/2018

วิดีโอเสียงตอบรับของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

เสียง […]
22/06/2018

เสียงตอบรับของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา CDA เพื่อเป็นผู้บริหารเครือข่ายในยุค 4.0

เสียง […]
21/06/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดสระบุรี วันที่ 20-22 มิถุนายน 2561

ภาพบร […]