ให้สัมภาษณ์รายการ NBT

คุณวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้สัมภาษณ์รายการ NBT
มีคำตอบในประเด็น สสว.-มทร.ธัญบุรี สนับสนุนคลัสเตอร์สมุนไพรชูแนวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี​ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 6 สิงหาคม 2562