โรงแรม President Park

กำหนดการแถลงความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2561

วันศุกร์ ที่  7  กันยายน 2561

ณ โรงแรม President Park  สุขุมวิท 24 กรุงเทพ

———————————————————————————-

10:00-11:30 น  :        ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคการศึกษา เอกชนผู้ร่วมงาน และสื่อสารมวลชนร่วมยี่ยมชมบูทคลัสเตอร์ประจำจังหวัดทั้ง 9 คลัสเตอร์                                       และบูท มทร.ธ ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์

11:30-13:00 น. :         ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม President Park ชั้น 6

13:00-13:45 น. :         นำเสนอผลความสำเร็จการพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และวีดีทัศน์โครงการ

13:45-14:30 น. :        ผู้บริหารทั้ง สสว. และ มทร.ธัญบุรี ร่วมแถลงความสำเร็จกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2561                                           และ ถาม-ตอบ สื่อสารมวลชน

14:30-14:45 น. :         Coffee Break

14:45-15:30 น. :        เสวนา “การสร้างความสำเร็จ Super Herb Cluster ปี 2562 ด้วยกลยุทธ์การตลาด”