เกษตรวันนี้

คอลัมน์ เกษตรวันนี้

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมสาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ๋ง ประดิษฐ์ “เครื่องต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย” แปลงขยะขวดพลาสติกเป็นเส้นด้าย