คอลัมน์ เกษตรวันนี้

เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 04 มิถุนายน พ.ศ.2561

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ อ.สบ ปราบ จ.ลำปาง สานต่อกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอีปี 2561 เพื่อยกระดับความสามรถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรในกลุ่มสมุนไพร โดยพัฒศนาเครือข่ายเดิมในปีแรกให้เติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันทางธุนกิจมากยิ่งขึ้น

Comments are closed.