สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

คุณวชิระ แก้วกอ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้สัมภาษณ์รายการ NBT
มีคำตอบในประเด็น สสว.-มทร.ธัญบุรี สนับสนุนคลัสเตอร์สมุนไพรชูแนวทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี​ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT วันที่ 6 สิงหาคม 2562

 

08/08/2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ให้ สัมภาษณ์รายการ NBT

คุณวช […]
04/07/2019

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

สำนัก […]
31/05/2018

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครพนม

เสียง […]