สมุนไพร

‘สสว.’จับมือสถานศึกษาปั้นอุตฯสมุนไพร 

กรุงเทพธุรกิจ “สสว.” ร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี เดินหน้าพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร 9 เครือข่าย รวมกว่า 899 ราย ปั้นผู้ผลิตที่มีนวัตกรรมใหม่กว่า 60 ราย
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและ สนับสนุน เอสเอ็มอี ในกลุ่มธุรกิจสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ ต้นน้ำ (ผู้ปลูก) กลางน้ำ (ผู้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์) และปลายน้ำ (ผู้จำหน่าย) รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษาในท้องที่ของแต่ละจังหวัด เป็น คลัสเตอร์ หรือเครือข่ายที่มีความครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ

          โครงการนี้มีความต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นำร่อง 9 จังหวัด คือ เครือข่ายชีววิถีน้ำเกี๋ยน (จ.น่าน) เครือข่ายไพรสบปราบ (จ.ลำปาง) เครือข่ายไพรสองแคว (จ.พิษณุโลก) เครือข่าย ภูมิพรรณไพร (จ.สระบุรี) เครือข่ายจันท์พันไพร (จ.จันทบุรี) เครือข่ายไพรเมืองย่า (จ.นครราชสีมา) เครือข่ายไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ (จ.ขอนแก่น) เครือข่ายศรีพนมไพร (จ.นครพนม) และเครือข่ายนักษัตรนครไพร (จ.นครศรีธรรมราช)
โดยกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่ 2 ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร มุ่งเน้นการบริหารจัดการร่วมกัน แบบเครือข่าย โดยมีสมาชิกที่เป็นกลุ่มต้นน้ำ กลุ่มกลางน้ำ และกลุ่มปลายน้ำ รวมทั้งหมดกว่า 899 ราย รวมถึงผู้ประสานงานเครือข่าย หรือแกนนำคลัสเตอร์กว่า 36 ราย
ขณะเดียวกันยังสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการกว่า 60 ราย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างขอสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และยังมีผู้สนับสนุนส่งเสริมเข้ามาส่งเสริมร่วมสร้างความ เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอีกหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมถึงสำนักงานพาณิชย์จังหวัด


นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสในการแข่งขัน ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลักดันและส่งเสริมให้ร่วมจัดแสดงสินค้าและทำ Business Matching ซึ่งในประเทศได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ส่วนใน ต่างประเทศ ได้จัดให้มีการร่วมแสดงสินค้า ในงาน Hotel Asia Maldives Exhibition & International Culinary Challenge 2018 พร้อมด้วยกิจกรรม Business Matching ณ ประเทศมัลดีฟส์ เพื่อกระจายสินค้าไปยัง ประเทศอื่นๆ เช่น ศรีลังกา อินเดีย รวมถึงยุโรป
“การพัฒนาเครือข่ายหรือคลัสเตอร์สมุนไพร ในปี 2561 สามารถทำให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับการพัฒนาอย่างเข้มข้นบนหลักการ “นวัตกรรมนำงานวิจัย” และกำลังอยู่ในช่วง ของการดำเนินการจัดตั้ง คลัสเตอร์สมุนไพรแห่งชาติเพื่อเตรียมการในการก้าวสู่ Social Enterprise Company ต่อไป”

10/09/2018

‘สสว.’จับมือสถานศึกษาปั้นอุตฯสมุนไพร

‘สสว. […]
07/09/2018

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี โชว์ความสำเร็จ คลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่ 2

สสว. […]
16/05/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จ.สระบุรี อัลบั้ม 2

ภาพบร […]
15/05/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จ.สระบุรี อัลบั้ม 1

ภาพบร […]