มทร.ธัญบุรี มทร.ธัญบุรี

นายอำนาจ แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง

“เกษตรกรเมล่อนยังมีความรู้แบบเก่า ๆ เข้าร่วมโครงการนี้ ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเมล่อนของกลุ่ม”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง


นางสาววารณี กรรณแก้ว กรรมการการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

“สร้างความเข้มแข็งทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มเมล่อน สำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้”

กรรมการการตลาดของกลุ่มคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี


นายสุรศักดิ์ เนียมแก้ว กรรมการด้านเครื่องจักรกลกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี

“โครงการเห็นความสำคัญของธุรกิจขนาดย่อม เข้ามาช่วยพัฒนารายได้ในชุมชน”

กรรมการด้านเครื่องจักรกลกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี


นายธนาวุฒิ ฝ่ายการตลาด

“ได้รับความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีในการคำนวณการให้น้ำและปุ๋ย”

ฝ่ายการตลาด


นายอนุสรณ์ เนียมแก้ว ประธานคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

“นำความรู้ที่ได้รับ มาลงมือทำจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพของเมเล่อน”

ประธานคลัสเตอร์ เมล่อนสุพรรณบุรี

19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-17 มีนาคม 2563

นายอำ […]
09/04/2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วม “อบรมเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2563” !!.. ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ..!!

ขอเชิ […]
17/03/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 27 - 28 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 27 – 28 มีนาคม 2563

กำหนด […]
17/03/2020
สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ

สสว.จ […]