จ.นครศรีธรรมราช

นายอริยะ โมราศิลป์ การตลาดและที่ปรึกษาของคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“ชุมชนผู้ประกอบการคลัสเตอร์มังคุด สามารถดำเนินการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

การตลาดและที่ปรึกษาของคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


นายธวัช เอี่ยมชลคำ รองประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด

“ได้เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรพรหมคีรี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตมังคุด”

รองประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด


คุณเกษร นวลมังสอ รองประธานนวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“อยากให้สมาชิกในกลุ่มได้รับองค์ความรู้ ในปรับปรุงคุณภาพมังคุดให้ดียิ่งขึ้น”

รองประธานนวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


คุณยุพดี จิตผ่องอำไพ ที่ปรึกษาคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรมังคุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ที่ปรึกษาคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

นายอร […]
14/05/2020

คลิปวิดีโอ เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

คลิปว […]
26/04/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

ภาพบร […]
17/03/2020
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช 23 - 24 มีนาคม 2563

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช 23 – 24 มีนาคม 2563

กำหนด […]