จังหวัดน่าน

สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี สานต่อความสำเร็จ คลัสเตอร์ชีววิถีเกี๋ยน จังหวัดน่าน

แหล่งที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
สสว. จับมือ มทร.ธัญบุรี สานต่อความสำเร็จ คลัสเตอร์ชีววิถีเกี๋ยน จังหวัดน่าน พัฒนาเป็นตัวแทนเครือข่ายสมุนไพรภาคเหนือของประเทศไทย