กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร

18/07/2019
sme-cluster

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 2)

ภาพบร […]
18/07/2019

ภาพบรรยากาศ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และ CDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (กิจกรรมวันที่ 1)

ภาพบร […]
11/07/2019

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น ผู้นำ และCDA เครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค Thailand 4.0

หลักส […]
05/07/2019

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักกาดหอมปลอดสารพิษ ยุค 4.0 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (กิจกรรมวันที่ 2)

สำนัก […]