โค๊ตคำ :ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

text Agricultural

19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ศรีสะเกษ วันจันทร์ที่ 9 – 10 มีนาคม 2563

นายไพ […]
30/07/2019

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นผู้นำ และ CDAเครือข่ายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในยุค 4.0

เสียง […]
22/07/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ชัยนาท จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

คุณไต […]
19/07/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ จ.ศรีสะเกษ จากการเข้าอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

นายวร […]