อัครพล ด่านกลาง

นายอริยะ โมราศิลป์ การตลาดและที่ปรึกษาของคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“ชุมชนผู้ประกอบการคลัสเตอร์มังคุด สามารถดำเนินการต่อยอด และพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

การตลาดและที่ปรึกษาของคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


นายธวัช เอี่ยมชลคำ รองประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด

“ได้เข้าร่วมโครงการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรพรหมคีรี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตมังคุด”

รองประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด


คุณเกษร นวลมังสอ รองประธานนวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“อยากให้สมาชิกในกลุ่มได้รับองค์ความรู้ ในปรับปรุงคุณภาพมังคุดให้ดียิ่งขึ้น”

รองประธานนวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


คุณยุพดี จิตผ่องอำไพ ที่ปรึกษาคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช

“ความร่วมมือในครั้งนี้ ทำให้เกษตรกรมังคุด มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

ที่ปรึกษาคลัสเตอร์นวัตกรรมเกษตรมังคุดนครศรีธรรมราช


19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 23 มีนาคม 2563

นายอร […]
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ราชบุรี วันที่ 19-20 มีนาคม 2563

นางสา […]
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 16-17 มีนาคม 2563

นายอำ […]
19/05/2020

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 13-14 มีนาคม 2563

อาจาร […]