Bensiya Panpunyadet

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)

คุณเอกรินทร์ อ่อนเกตุผล (เอก) ประธานกลุ่มรุุ่นที่ 2

 

คุณสุจินตนา ไพรศาล ประธานกลุ่มรุุ่นที่ 1 แปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชัญ

คุณกรรมณิการ บุญสนอง (น้อง) แปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะเฟือง

สุปัญญา ชูทอง (เอ็ม) เกษตรกรกฤษณา มะตาด ลำดวน

จุรีรัตน์ โพธิ์เอี่ยม (จูน) เจ้าหน้าที่ SME Bank

08/05/2018

วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช

เสียง […]
08/05/2018

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น อัลบั้ม 1

มหาวิ […]
04/05/2018

กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.นครศรีธรรมราช

กำหนด […]
02/05/2018

กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย คลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธ์-ข่าวจาก K TV

 ม.เ […]