คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีลุยคลัสเตอร์สมุนไพรปีที่2

มติชน ฉบับวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

นายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการเอสเอ็มอี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.มอบหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี สานต่อคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่ 2 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่ายเอสเอ็มอีในปี 2561 เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรในกลุ่มสมุนไพรไทย
ด้านนายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน SMEs ในกลุ่มธุรกิจสมุนไพรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในท้องที่ของแต่ละจังหวัดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายที่มีความครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปีที่ 2 ประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับความสามารถของ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร มุ่งเน้น การบริหารจัดการร่วมกันแบบเครือข่าย โดยมีสมาชิกกว่า 899 ราย รวมถึงผู้ประสานงานเครือข่ายหรือแกนนำคลัสเตอร์กว่า 36 ราย

รับชมวีดีโอเพิ่มเติมที่ https://www.youtube.com/watch?v=8gtlszXvqp8&feature=youtu.be

Comments are closed.