ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ 19 มิถุนายน 2563
19/06/2020
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ณ จ.ชัยภูมิ วันที่ 18 มิถุนายน 2563
16/07/2020


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563
วันที่ 23 มิถุนายน 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
—————————————————————————————–

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น. การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินงานธุรกิจแบบคลัสเตอร์ (ต่อ)
12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.30 น. การบรรยาย : ทักษะการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 -16:30 น. การบรรยาย : ทักษะการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
16.30 -17:00 น. ถาม-ตอบ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก)
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 02-549-4004,061-240-2266 หรือ 090-591-3278
website : www.sme-cluster.rmutt.ac.th
facebook page : www.facebook.com/SMEclusterbyOSMEPRMUTT

Comments are closed.