วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.พิษณุโลก

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร  ศาลากลางชั้น 7  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

โดยคุณณเรศ กิติวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุม จ.พิษณุโลก

โดย ภญ. มนัสชนก บุญทักษ์ (เบิร์ด) เภสัชกรหญิง หัวหน้างานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.พิษณุโลก 

โดยคุณอินทุกานต์ ศรีชานิยโสธร (หมออิน) แพทย์แผนไทย จ.พิษณุโลก 

โดยสิรพรรณ ภู่ยางโทน (วรรณ) เกษตรกร ประธานกลุ่มชุมชนไทยอิคา จ.พิษณุโลก

โดยคุณเผอิญ พงษ์สีชมพู ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ส้มซ่า จ.พิษณุโลก 

โดยคุณศิวพร ม่วงยิ้ม (ฟิวส์) รับผลิตสบู่สมุนไพร จ.พิษณุโลก 

โดยคุณอภิสิทธิ์ เกษตรกร ผู้ประกอบการแปลรูปใบตะไคร้สด จ.พิษณุโลก

Comments are closed.