เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ขอนแก่น

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)  เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร ณ ห้องภูกระดึง ชั้น 7 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น (วันที่ 21 – 22 พ.ค. 61)

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

“ธุรกิจยุคนี้ งานวิจัยต้องนำการตลาด ขอบคุณความจริงใจ ในการลงพื้นที่ ของคณาจารย์ มทร.ธัญบุรี โครงการที่ต่อเนื่องเช่นนี้ จะทำให้กลุ่มคลัสเตอร์ได้บ่มเพาะ และเชื่อมโยงกันในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

 

ภาดล แสงกุดเรือ
ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ไพรร้อยแก่นสารสินธุ์ จ. ขอนแก่น

 

   “อยากรู้แนวทางการตลาด การทำมาตรฐานและรายละเอียดเชิงลึก ในธุรกิจสมุนไพร จึงมาเข้าร่วมโครงการนี้”

วณาวัลย์ โกเมศพิทักษ์
ธุรกิจข้าวเกรียบฟักข้าว แบนด์แสนคำ

   “ทำให้คนในกลุ่มคลัสเตอร์เกิดความมั่นใจในการทำธุรกิจและเห็นภาพที่จะร่วมกันพลักดันและเดินต่อไปในเส้นทางธุรกิจ”

 

ชนาภา หันจางสิทธ์
ชนาภาผลิตภัณฑ์ – เกษตรแปรรูปและสมุนไพร

   “มั่นใจในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น หากมีปัญหา เราก็มีทีมทีี่ปรึกษาคอยดูแลช่วยเหลือ ทำให้เรามีฐานความรู้และเติบโตต่อไป

 

ธิติธร แสงกุดเรือ
ธุรกิตแลนด์เฮิร์บ โรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร