พัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร

ภาพบรรยากาศรายงานการประชุม ณ บจก.ไทยซิลค์โปรดักส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

รายงานการประชุม ณ บจก.ไทยซิลค์โปรดักส์

  1. ผู้เข้าร่วมในการประชุม

คุณสมศักดิ์/นายชยพล คติการ/พี่ปุ้ม/อ้อย

  1. สรุปการประชุม

นายชยพล คติการ กล่าวให้ข้อมูลความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร ระยะ 1 ปี 2560 ตามดัชนีชี้วัดให้ทราบ และได้รับงานต่อเนื่องในการดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์ในปี 2561 นี้บนความร่วมมือระหว่าง มทร.ธ. และ สสว. เช่นเคย

1) นายชยพล คติการ สรุปงานคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2  ว่าจะมีการติดตามความก้าวหน้างานของแต่ละคลัสเตอร์ ซึ่งจ.นครราชสีมาก็เป็น 1 ในคลัสเตอร์ปีที่แล้ว คือ คลัสเตอร์ไพรเมืองย่า แต่เนื่องด้วยในไลน์กลุ่มคลัสเตอร์ไพรเมืองย่าไม่มีความต่อเนื่องในการพัฒนา สื่อสาร และมีกิจกรรมของคลัสเตอร์ไพรเมืองย่าดังกล่าว จึงจัดลำดับความสำคัญให้อยู่ในกลุ่มรองที่จะขับเคลื่อนต่อในปีที่ 2 แต่ก้อจะพยายามพัฒนาต่อเนื่องในระดับเฝ้ารอแสวงหาทิศทางที่เหมาะสมโดยการนำคลัสเตอร์ที่มีอยู่และเกี่ยวข้องใน

จ.นครราชสีมา มาร่วมในปีที่ 2 เพื่อการขยายตัวและเป็นรูปธรรมของคลัสเตอร์มากขึ้น ซึ่งมีการคัดสรรทาบทามคลัสเตอร์อื่นๆ และกลุ่มเกษตรกรต้นน้ำเพื่อจะนำมาร่วมงานพัฒนาคลัสเตอร์ไพรเมืองย่าในปี 2561 นี้ คือ

1.1) คลัสเตอร์แปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ โคราช

1.2) คลัสเตอร์หม่อนไหม โคราช

1.3) กลุ่มสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง โคราช

มารวมเป็นเครือข่ายความร่วมมือและสมาชิกในคลัสเตอร์สมุนไพรเมืองย่า ปี 2561 นี้ต่อไป และจะขอให้คุณสมศักดิ์ร่วมเป็นแกนนำคลัสเตอร์ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้ด้วย

2) คุณสมศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลการดำเนินงานของตนเองในการพัฒนางานด้านสมุนไพร ดังนี้

2.1) มีการรับจ้างอบสมุนไพร เช่น

– ใบขลู่  ใบหม่อน ของบริษัทเอกชนมารับจ้างอบแห้งด้วยเทคนิคเฉพาะ

– ชายอดอ่อนใบข้าว  ของม.ราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพิมาย

2.2) ทางบริษัทพัฒนาเอง

– ใบกระเพราอบแห้ง นำไปทำผัดกระเพราแต่ยังขาดวัตถุดิบที่ปลอดสารและวัตถุดิบอินทรีย์ เพราะตลาดต่างประเทศมีความต้องการ

2.3) ความต่อเนื่องกับคลัสเตอร์สมุนไพรเมืองย่า คือ การทำแผ่นไหมด้วยนวัตกรรมการเลี้ยงไหม ซึ่งทางชุมชนวัดป่าธรรมดา และสมาชิกคลัสเตอร์ไพรเมืองย่า นำโดยเจ้าอาวาสวัด และแกนนำชุมชน รวบรวมสมาชิกชุมชน ผลิตและนำส่งมาแล้ว 2-3 รุ่น และได้มาตรฐานดี และตอนนี้คนที่รับไปทำการขายและการตลาดก้อไปทำการแปรรูปสู่

ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ได้  3  ผลิตภัณฑ์แล้ว จึงมีความต้องการวัตถุดิบแผ่นไหมจำนวนมาก และบริษัทฯก็อยู่ระหว่างการดำเนินการขอสินเชื่อสร้างโรงงานแปรรูปวัตถุดิบต้นน้ำอยู่เพื่อขยายฐานการผลิตที่สอดคล้องความต้องการวัตถุดิบของตลาดเวชสำอางค์ต่อไป และจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับชุมชนเครือข่ายโดยครั้งหน้าจัดการอบรมในวันที่ 23 เมย.ที่วัดป่าธรรมดา ด้วย

2.4) คุณสมศักดิ์ ต้องการพัฒนาพืชสมุนไพร “พรมมิ” สูการอบแห้งและผลิตเป็นเครื่องดื่มชาสมุนไพรอีกด้วย

3.ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป

– ประสานงานแจ้งข่าวสารกับคุณสมศักดิ์ เชิญร่วมประชุม สัมมนา เมื่อถึงวันรวมกลุ่มพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพร ปี2561 ซึ่งทางคุณสมศักดิ์ยินดีเข้าร่วมเป็นแกนนำและสนับสนุน พัฒนาคลัสเตอร์ไพรเมืองย่า ในลำดับถัดไปตามขั้นตอนของการบริหาร จัดการ ในการพัฒนาด้วยเครื่องมือคลัสเตอร์ต่อไป