จ.ขอนแก่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

“สร้างแบรนด์เงินล้าน นำเทรนด์ตลาดด้วยแพ็คเกจจิ้ง” โดย อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาสากลาง จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)