pawanrat gladjarern

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561

“สร้างแบรนด์เงินล้าน นำเทรนด์ตลาดด้วยแพ็คเกจจิ้ง” โดย อ.พีรวงศ์ จาตุรงคกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องเสียงแคน ชั้น 2 ศาสากลาง จังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)

24/05/2018

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร “สร้างแบรนด์เงินล้าน นำเทรนด์ตลาดด้วยแพ็คเกจจิ้ง” จ.ขอนแก่น

โครงก […]
24/05/2018

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 จ.ลำปาง อัลบั้ม 2

ภาพบร […]
23/05/2018

วิดีโอเสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.ลำปาง

วิดีโ […]
22/05/2018

มทร.ธัญบุรี ติวเข้มธุรกิจสมุนไพรไทย สหกรณ์การเกษตรสบปราบ นำร่องขับเคลื่อน จ.ลำปาง

มทร.ธ […]