การเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิด “คลินิกด้านการเงินสำหรับ SMEs”

เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบนการเงิน สำหรับธุรกิจ SMEs

ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ชั้น 1 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น

โดยจะให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 16.30 น

ผู้สนใจสามารถนัดหมายเพื่อจองเวลาล่วงหน้าที่ คุณจุติพร 0923189887