เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มคลัสเตอร์น้ำเกี๋ยน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
23/05/2019
VDO เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี
24/05/2019

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.สระบุรี

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการ คลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร “การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร ” กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์โอท๊อปสระบุรี (พุแค) ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562

คุณสิทธิชัย สำเภาพล ประธานคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร

“ก้าวสู่ปีที่ 3 สำหรับคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร นับเป็นโอกาศดีที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับ สสว. และมทร.ธัญบุรี หากเรามีพี่เลี้ยงที่ดี มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย ธุรกิจก็เติบโตและไปได้ไกล…”

คุณทรงธรรม วงษ์สิริโสภาคย์ ผู้ประกอบการธุรกิจขนมไทย

“ดีใจที่หน่วยงานทั้ง สสว. และ มทร.ธัญบุรี เห็นความสำคัญของธุรกิจของคนไซส์เล็ก ที่มาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ”

 

คุณสิริพร สำเภาพล เลขาฯ คลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร

“พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจก็ปรับแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาตลาด ในรูปแบบ Online Marketing เหมือนที่ มทร.ธัญบุรี มาจัดกิจกรรมให้กับวมาชิกในกลุ่มครั้งนี้”

 

คุณมณเฑียณ พวงทอง ผู้ประกอบการธุรกิจสปา “มนต์เสน่ห์ สปามะกรูด”

“ความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ นำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อไปต่อยอดปละพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้”

 

 

Comments are closed.