ข่าวจากสื่อ : เครื่อข่ายสมุนไพร

ข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์และข่าวจากสื่อออนไลน์ต่างๆ

28/05/2019

สสว.-มทร.ธัญบุรี ติวเข้มเครือข่ายสมุนไพรสระบุรีปี3

แหล่ง […]
27/05/2019

สระบุรี-การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร​ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน​ ของคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร​ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร​ ภายใต้โครงการการสนับสนุนSME.ปี2562(ชมคลิป)

แหล่ง […]
27/05/2019

สระบุรี-การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร​ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน​ ของคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร​ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร​ ภายใต้โครงการการสนับสนุนSME.ปี2562(ชมคลิป)

แหล่ง […]
27/05/2019

สระบุรี-การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร​ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน​ ของคลัสเตอร์ภูมิพรรณไพร​ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร​ ภายใต้โครงการการสนับสนุนSME.ปี2562 (ชมคลิป)

แหล่ง […]