patcharee

สรุปผลการลงพื้นที่ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการให้การสนับสนุนเครือข่าย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562
โดยมีผู้เข้าร่วมจาก

ทีมอาจารย์มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบไปด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มโน สุวรรณคำ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์
ทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วย
1. นายจอม มุกดาประการ
2. นายชยพล คติการ
3. นายสถาพร หล่อกัณภัย
4. นายฐสิฐญ์ ศรีปรางค์
5. นายเจนณรงค์ มากเอียด
6. นายธีรพงษ์ กาญจนกันติกุล
ทีมประสานงานโครงการ ประกอบไปด้วย
1. นางสาวชวัญรัตน์ เป่ารัมย์
2. นางสาวสุพัชณันท์ เปลี่ยนขำ
3. นางสาวพัชรี ญาณสาร
4. นางสาวจารุพร นอบน้อม
5. นางสาววชิราภรณ์ เอี่ยมวิไล

ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
บริษัท เซริน่า จำกัด ทำสมุนไพรจากโปรตีนไหม สมาชิคลัสเตอร์ไพรเมืองย่า จ.นครราชสีมา
เมื่อเวลา 10:00 – 12:00 น. ทางคณะสำรวจเข้าพบคุณวิจิตรา กาญจนวัฒนาผุ้ประกอบการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโปรตีนไหม เช่น สไบไหมขัดผิว ครีมทาผิว ครีมบำรุงผม สบู่โปรตีนไหม ลูกประคบโปรตีนไหม เซรั่มบำรุงผิวหน้า เป็นต้น ในการรับวัตถุดิบที่ทางกลุ่มรับซื้อจากเกษตรกรจะเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ ซึ่งทางเกษตรกรจะต้องเลี้ยงไหมโดยใช้ปูนขาวแทนสาร pepsin กลุ่มลูกค้าที่มารับสินค้า จะมีความหลากหลายธุรกิจ เช่น วงการการแพทย์ ส่งเสริมความงาม อาหาร สปา เครื่องนุ่งห่ม สินค้าบนสายการบิน ทางกลุ่มบริษัทเองมีความต้องการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น พม่า ลาว กัมพูชา ในรูปแบบตัวแทนจำหน่าย การสกัดโปรตีนไหมนั้นได้มาจากกาวไหมที่เคลือบอยู่ชั้นนอกสุดของเส้นไหมเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเรียกว่า “เซอริซิน(Sericin)” โดยการนำไปต้มจากนั้นจะได้กาวไหมออกแล้วนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปโปรตีนไหม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ pepsin ในการเลี้ยงไหม แต่ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ชุดสปา คือ ถุงไหมถักหุ้มลูกประคบ เนื่องจากงานหัตถกรรมเป็นงานที่ใช้เวลานาน ทำให้กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ ตลาดอุปสรรคจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เกิดปัญหามากมายในการเลี้ยงไหม และกระบวนการลอกกาวที่เคลือบอยู่บนเส้นไหมนั้นมีขั้นตอนการทำที่ใช้ระยะเวลานานทำให้ผลิตโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
ข้อเสนอแนะในการให้ปรึกษาจากการสำรวจมีดังนี้
1. หาวิธีต่อยอดการขายและ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายใหม่เนื่องจากคู่แข่งในตลาดมีมาก โดยมีการมองแนวทางเป็น SME Online แล้วกำหนด margin ให้ผู้แทนจำหน่าย ที่ 47-50%
2. ศึกษานวัตกรรมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาของการถักถุงไหมถักหุ้มลูกประคบ, การลอกกาวจากไหม และการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเลี้ยงไหม

บจก.แดลี่โฮมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม จ.นครราชสีมา
เมื่อเวลา เวลา 14:00 – 17:00 น. ทางคณะทำงานเข้าพบ คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น ผู้ประกอบการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล บจก.แดลี่โฮมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม ก่อตั้งมา 20 ปี มีเครือข่ายนม 25 ฟาร์ม พืชผักผลไม้ 50 ฟาร์ม โดยประมาณ และทางฟาร์มมีกำลังรับซื้อนมสูงกว่าราคาตลาด 40% มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตน้ำนมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด จากกระบวนการที่เป็นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นน้ำนมที่ได้มาจากฟาร์มโคนมที่เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ ที่ไม่มีการสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร และได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แดลี่โฮมจึงพัฒนาฟาร์มออร์แกนิค ด้วยระบบวิธีการเลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิค เลี้ยงวัวโดยยึดความสุขของวัวเป็นหลัก การให้วัวกินอาหารตามธรรมชาติปลอดสารเคมี ที่ เลิกการใช้เคมีกับการเกษตรโดยสิ้นเชิงเกษตรกรเรียนรู้วิธีการพึ่งพาตัวเอง สร้างสรรค์ผลผลิตคุณภาพดี และมีความหลากหลายออกสู่ตลาด มีฟาร์มที่เน้นโคนม ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น คือ นม Pasteurized รสพร่องมันเนย, นมปรุงแต่ง Pasteurized รสช็อกโกแลต กลิ่นสตรอเบอร์รี่ รสข้าวโพด รสกล้วยหอม รสบัตเตอร์สก๊อตซ์ รสกราสเฟด รสเบดไทม์ นมปรุงแต่ง Pasteurized รสน้ำตาลมะพร้าว โยเกิร์ตพร้อมดื่มสูตร Synbiotics โยเกิร์ตสดพร้อมดื่มสูตร Synbiotic ไม่มีน้ำตาล โยเกิร์ตแบบคงตัว กรีกโยเกิร์ต นมเปรียม (ฟันดี) สูตร Probiotics นมอัดเม็ด (ฟันดี) สูตร Probiotics ผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนา คือ นมกล้วยหอมอินทรีย์ เฟรชชีส นม Pasteurized นมเปรี้ยว และนมอัดเม็ดที่ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ มี Promotion ที่ส่งเสริมการตลาด คือ โครงการ 1 buy 1 สำหรับ โรงเรียน หน่วยราชการ หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการขอซื้อแล้วนำไปบริจาค จุดเด่นของสินค้า แต่ละแต่ตัวได้แก่ นมเปรี้ยว และนมอัดเม็ดผสมโปรไบโอติก(Probiotics) ป้องกันฟันผุ ลดอาการท้องผูก เฟรชชีสที่สามารถทานคู่กับอาหารไทยแทนเนื้อสัตว์ได้ และยังมีผลิตภัณฑ์นม สามารถช่วยให้หลับง่าย และฟื้นฟูร่างกายได้ดี
การตลาดในอนาคต ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ปัจจุบันได้ทดลองขายที่ หนานหนิง ในราคา 9 หยวน (45 ไทย) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดได้รับมาตราฐานผลิตภัณฑ์ อย. ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 30 – 40% ตลาดที่เปิดขายอยู่คือ TOP Max value Foodland Supermarket เป็นต้น ต้องการต่อยอดเฟรชชีสที่ทำเป็นน้ำปานะสำหรับพระสงฑ์ และมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ และน้ำ whey ที่ได้จากกระบวนการทำชีส สามารถนำมาเป็นอาหารให้กับโควากิวได้ โคนมตัวเมียที่ไม่สามารถผลิตนมได้ จะสามารถนำไปผสมพันธุ์กับโควากิว เพื่อกลายเป็นโคเนื้อแทนได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดได้ดี เกณฑ์ของการตีราคาเกรดเนื้อวากิว ยืดหยุ่นได้ตั้งแต่ 0 – 100%

ข้อเสนอแนะในการให้ปรึกาจากการสำรวจมีดังนี้

1. การจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร (ต้นน้ำ) สะดวกเป็นช่วงเวลา 09:00 -14:00 น.
2. การผสมโควากิวและแม่พันธุ์โคนมท้องแรก มีมาตรฐานในการวัดอย่างไร
3. นมอัดเม็ด และนมเปรี้ยวที่ต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อไปวางจำหน่ายในประเทศจีน จะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
4. ผู้มีอำนาจตัดสินใจซื้อในตลาดของสงฆ์ และลักษณะของ เฟรสชีสปานะ ควรจะออกมาในรูปแบบใด และdemand เยอะหรือไม่
5. งานวิจัยใดบ้างที่มหาวิทยาลัยฯ สามารถจะช่วยได้

 

29/03/2019

สรุปผลการลงพื้นที่ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการให้การสนับสนุนเครือข่าย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผ […]
29/03/2019

สรุปผลการลงพื้นที่ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการให้การสนับสนุนเครือข่าย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปผ […]