ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเปิดเวทีวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ.

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

Comments are closed.