เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.น่าน

เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.น่าน

เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ‘กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร’ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2561 เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร จ.น่าน

เรามีองค์ความรู้ ‘ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี’ค่อนข้างจำกัด กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรที่มีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญแบบมืออาชีพมาให้เทคนิค ความรู้และมาเป็นที่ปรึกษาจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้สมุนไพรให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

 

ชูศิลป์ สารรัตนะ
ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน จ.น่าน

 

  เป็นโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการสมุนไพรไทยอย่างครบถ้วนจริง ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ หวังว่าจะได้เห็นธุรกิจสมุนไพรไทยอยู่รอด เติบโตและมีความยั่งยืน

ศิรินันท์ สารมณฐี
ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

  เมื่อเกิดเป็น ‘คลัสเตอร์สมุนไพร’ แล้ว
วิสาหกิจชุมชนก็จะเข้มแข็งเกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิก ชีวิตความเป็นอยู่ก็จะดียิ่งขึ้นนัทราพร ชัยวร
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนชีววิถี (เลขาผู้จัดการ)
  จากการร่วมกิจกรรม สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนก็ตื่นตัวมากขึ้น ไม่เพียงแค่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
แต่จะเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ให้มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับและใช้กันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยยุทธศาสตร์ แผลงศาสตรา
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
  ได้เห็นแนวทางการพัฒนาสมุนไพรไทย
การปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ปลูก…ถ้ามีเทคนิคการปลูกที่ดี วัตถุดิบที่ได้ก็มีคุณภาพ “ขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่มาบ่มเพาะความรู้ ถึงที่ในครั้งนี้”ณัฐวรินทร์ บุญยืน
ฝ่ายขายวิสาหกิจชุมชนชีววิถี (ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี)

Comments are closed.