เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครศรีธรรมราช 

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร  จ.นครศรีธรรมราช 

เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ‘กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร’ ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2561 เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านสมุนไพร   จ.นครศรีธรรมราช (เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561) 

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

คุณเอกรินทร์ อ่อนเกตุผล (เอก) ประธานกลุ่มรุุ่นที่ 2

ประธานกลุ่มนักษัตรนครไพร รุ่น 2 จ.นครศรีธรรมราช

ดีใจที่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มปีนี้ เป็นการดำเนินงานในปีที่ 2 กิจกรรมทำให้มีการจุดประกายกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มสมุนไพร เกิดการรวมตัวกันและคาดหวังให้มีแนวทางหรือคำแนะนำในการดำเนินงานของกลุ่มให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศและสากลต่อไป

คุณสุจินตนา ไพรศาล ประธานกลุ่มรุุ่นที่ 1 แปลรูปผลิตภัณธ์จากดอกอัญชัญ

 ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บำรุงเส้นผม (กลุ่มนักษัตรนครไพร จ.นครศรีธรรมราช)  เป็นโครงการที่ดีมากเพราะทำให้สามารถรวบรวมกลุ่มการผลิตของต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของจังหวัดเข้ากลุ่มด้วยกันได้ทำให้ความฝันนี้ประสบความสำเร็จและหวังให้ สสว. และ มทร.ธัญบุรี ให้การสนับสนุนกลุ่มต่อไป

คุณกรรณิการ์ บุญสนอง (น้อง) แปลรูปผลิตภัณฑ์จากมะเฟือง

ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพจากมะเฟืองเป็นเวชสำอาง ยินดีที่ได้เข้าร่วมโครงการและได้รับโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอภูมิปัญญาสมุนไพรไทย

สุปัญญา ชูทอง (เอ็ม) เกษตรกรกฤษณา มะตาด ลำดวน

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิว บำรุงเส้นผม (กลุ่มนักษัตรนครไพร จ.นครศรีธรรมราช) คาดหวังว่าสมุนไพรพื้นบ้านสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทำให้สมุนไพรมีประโยชน์ต่อประชากรทั่วโลกและประเทศต่อไป

จุรีรัตน์ โพธิ์เอี่ยม (จูน) เจ้าหน้าที่ SME Bank

 เจ้าหน้าที่ SME Bank จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มอบอุ่นเป็นกันเองจากการรับฟังบรรยายมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกิจกรรมสั้นกระชับเข้าใจง่าย

Comments are closed.