เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครราชสีมา

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.นครราชสีมา 

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561)

คุณเดชรักษา ทัพทวี (ตั้ม) ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อโคราชวากิว สุรนารี จำกัด

เราไม่เคยจัดเรียงและไม่เคยรู้ว่าสมุนไพรที่มีเป็นอย่างไร เมื่อมาอบรมทำให้เห็นภาพว่าสมุนไพรมีราคาขึ้นมาและเราสามารถเป็นครัวโลกได้

 

คุณณภาดา แย้มโคกสูง (ป้าแมว) เจ้าของกิจการร้านหมอสว่าง (สปาและนวดแผนไทย)

ได้พบกับผู้ปลูกทำให้มั่นใจได้ว่าได้สมุนไพรที่มีคุณภาพไปใช้เพื่อในการให้บริการลูกค้า และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 

คุณสุมาลี ทองธีระ (พี่นาง) ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรกรลำพระเพลิง

พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร มีงานวิจัยรองรับไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและออกสู่ตลาดได้

 

คุณวิจิตรา กาญจนวัฒนา (พี่แป๋ว) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางโปรตีนไหม

ภูมิใจที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มที่ปลูกสมุนไพร เราจะได้มีเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น

 

คุณถิรวรรณ บุดดาซุย (ออง) ผู้ผลิตสินค้าน้ำมันมะรุมสกัดเย็นหลิวเม่ย

ได้ความรู้ตรงจุด ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมสินค้าให้พัฒนาและเติบโตขึ้นไป

 

คุณรัชนี วิสันเทียะ (หนู) เกษตรกรไร่นาสวนผสม

ได้ความรู้และแนวปฏิบัติที่จะนำไปพัฒนาและต่อยอดให้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

 

คุณสมศักดิ์ ศรีบัวรอด กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยซิลด์โปรดัคส์ จำกัด

เป็นโอกาสที่ดี ทำให้เข้าใจในการทำคลัสเตอร์ เกิดความเข้มแข็ง มองเห็นเส้นทางสมุนไพรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

Comments are closed.