เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

เดลินิวส์(กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเปิดเวทีวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ยกระดับเทคโนโลยีข้าวอินทรีย์ศรีสะเกษ.

Comments are closed.