สระบุรี-สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

สระบุรี- สสว. สนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี2561 ข่าวจาก thainews2017.com
16/05/2018
กำหนดการประชุมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 จ.นครราชสีมา
16/05/2018

สระบุรี-สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

สระบุรี-สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

วันนี้(15/05/61) เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 โดยมีตัวแทนเครือข่าย SMEs ตัวแทนผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบสินค้าพื้นบ้าน น.ส.นภัสนันท์ อินทรสุวรรณ ประธานกลุ่มสตรีสมุนไพรสยาม by สระบุรี และ น.ส.กุลณัฐฐา จิรจงพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างและให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการเครือข่าย SMEs ของจังหวัดสระบุรี ให้มีความรู้ สอนวิธีคิด การวางแผน และการทำการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ อาทิเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ นายจอม มุกดาประกร นายชยพล คติการ นายประกาศิต สพฤกษ์ศรี เป็นต้น

 

หัวข้อการอบรมเพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการ อาทิ 1.การแปรรูปสมุนไพร กลางน้ำ “การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย” 2.องค์ความรู้เรื่องคลัสเตอร์ และกรณีศึกษาการพัฒนาคลัสเตอร์สมุนไพรไทย 3.องค์ความรู้ด้านการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรม และมาตรฐาน ฯลฯ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเครือข่ายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ประสบความสำเร็จ น.ส.กุลณัฐฐา ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อฯ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของจังหวัดสระบุรี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม และสามารถทำการตลาดเพื่อสร้างยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก และทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวประจำจังหวัดสระบุรี ก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs

 

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

ที่มา : http://www.sevendaynew.com/46982/

Comments are closed.