“มทร.ธัญบุรี” ยกทีมวิทยากรมือทอง อบรมเข้มเครือข่ายสมุนไพรน่าน เตรียมหนุนงานวิจัยให้แบรนด์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน

มทร.ธัญบุรี ปั้นคลัสเตอร์สมุนไพร ช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่องปี2
07/05/2018
มทร.ธัญบุรี ปั้นคลัสเตอร์สมุนไพรช่วยผู้ประกอบการต่อเนื่องปี 2
07/05/2018

“มทร.ธัญบุรี” ยกทีมวิทยากรมือทอง อบรมเข้มเครือข่ายสมุนไพรน่าน เตรียมหนุนงานวิจัยให้แบรนด์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน

“มทร.ธัญบุรี” ยกทีมวิทยากรมือทอง อบรมเข้มเครือข่ายสมุนไพรน่าน เตรียมหนุนงานวิจัยให้แบรนด์ชีววิถีน้ำเกี๋ยน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผู้สื่อข่าว ONBNEWS รายงานว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ (สสว.) นำโดย ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และในฐานะหัวหน้าโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561  พร้อมด้วยทีมวิทยากรด้านวิชาการและเทคโนโลยี   ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับเครือข่ายผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับด้านสมุนไพร ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยนเป็นแกนนำเครือข่ายหลัก โดยมีนายชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน  และนางสาวศิรินันท์ สารมณฐี ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชน ฯ พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพร 5 หมู่บ้าน 120 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน   ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการอบรมอย่างเข้มข้น  ณ อาคารเอนกประสงค์  ตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

 

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และในฐานะหัวหน้าโครงการฯ  กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว ได้ดำเนินงานมาแล้ว ตั้งแต่ปี 2560 มีการรวมตัวเป็นกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพร จำนวน 9 กลุ่ม ทั่วทุกภาค  โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจสมุนไพรให้ครอบคลุมตั้งแต่ กลุ่มต้นน้ำซึ่งเป็นผู้ปลูกสมุนไพร  กลุ่มกลางน้ำ คือผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ และกลุ่มปลายน้ำ คือผู้จำหน่าย  ซึ่งจังหวัดน่านมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยนที่เป็นแกนนำเครือข่ายหลัก เนื่องจากมีความเข้มแข็งของชุมชน สภาพอากาศและภูมิประเทศเหมาะสมกับการเพาะปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพ และการเติบโตของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางทีมวิทยากรของ มทร.ธัญบุรี  ได้เน้นการให้ความรู้และการพัฒนา โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปที่สามารถให้คงคุณสมบัติหรือฤทธิ์ทางสรรพคุณยาไว้ให้ได้มากที่สุด เพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

โดยตลอดช่วง 5 ปี นับจากนี้จะสนับสนุนให้คลัสเตอร์สมุนไพรจังหวัดน่าน สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน ที่จะร่วมกันปลูก  ร่วมกันซื้อขาย และพัฒนาไปพร้อมๆกัน   โดยหลังจากได้เห็นต้นทุนพืชสมุนไพรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน  จะได้นำสมุนไพร เช่นใบหมี่  ใบเชียงดา และสมุนไพรอื่นๆ  ไปทำงานวิจัยให้เกิดผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมารองรับผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอนาคต

 

ที่มา : www.onbnews.com

 

Comments are closed.