คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มทร.ธัญบุรีลุยคลัสเตอร์สมุนไพรปีที่2
20/09/2018
สรุปผลการลงพื้นที่ การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการให้การสนับสนุนเครือข่าย กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร และเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29/03/2019

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2562 ณ ซีอาเซียนออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิลด์ มี พรทิพย์ ตันติวงศ์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมด้วย.

 

Comments are closed.