มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สสว. เร่งสร้างเครือข่ายกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพร ร้อยแก่นสารสินธุ์พร้อมนำวิทยาการมาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างแพคเกจจิ้ง เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มสมุนไพร

ที่มาจาก https://www.youtube.com/watch?v=_Hzbm9DcN5A

วันที่ 22 พ.ค. 2018

Comments are closed.