วิดีโอ เสียงตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร จ.น่าน

เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 (ปี2)

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อ.เมือง จ.น่าน (วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561)

 

คุณชูศิลป์ สารรัตนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

คุณศิรินันท์ สารมนฐี ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

คุณนัทราพร ชัยวร สมาชิกวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

คุณยุทธศาสตร์ แผลงศาสตรา สมาชิกวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

คุณณัฐวรินทร์ บุญยืน ฝ่ายขายวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

Comments are closed.