พิธีเปิด

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี2562 ณ ซีอาเซียนออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิลด์ มี พรทิพย์ ตันติวงศ์ ผอ.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมด้วย.